Czym jest Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ?

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia funkcje płatnika, refunduje leki, ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ powstało dzięki obietnicy wyborczej SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej). Głównymi organami NFZ są rada i […]

Zobacz więcej

Medycyna – Definicja

Medycyna – Nazwa pochodzi z łacińskiego ​medicina ​ co oznacza “sztuka lekarska”. Medycyna to nauka empiryczna obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka, a także o sposobach zapobiegania i leczenia różnych dolegliwości. Za inicjatora medycyny uważa się Hipokratesa. W dzisiejszych czasach stosuje się zasady medycyny opartej na faktach. Medycynę możemy podzielić na różne nauki […]

Zobacz więcej